Η σελίδα φορτώνει...

Menu

PVgis

Page Info:

PVgis Υπολογιστής Απόδοσης Φωτοβολταϊκών

Τώρα μπορείτε και εσείς να υπολογίσετε κατά προσέγγιση την απόδοση ενός φωτοβολταϊκού συτήματος στην περιοχή σας ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα:

  • Αν θέλετε να βρείτε τη θέση που σας ενδιαφέρει πάνω στο χάρτη, ακριβώς από κάτω από το χάρτη, στην επιλογή "Other maps" επιλέξτε "Normal Map" ή "Hybrid Map". Στη συνέχεια μπορείτε να πάτε ακριβώς στο σημείο που θέλετε (κρατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο χάρτη μπορείτε να τον κiνήσετε προς την κατεύθυνση που κινείτε το ποντίκι - κινώντας τη ροδέλα του ποντικιού κάνετε zoom) και πατώντας αριστερό κλικ να το επιλέξετε. Διαφορετικά, βάλτε τη διέυθυνσή σας και την πόλη σας στο πλαίσιο αναζήτησης που ακολουθεί (π.χ. Μητροπόλεως 12, Αίγιο) και πατήστε το κουμπί "Search"
  • Επιλέξτε το κουτάκι "optimize slope" από τα δεξιά αν δεν ξέρετε την κλίση που θα τοποθετηθούν τα πάνελ ή βάλτε την κλίση της στέγη σας αν ενδιαφέρεστε για εγκατάσταση σε κεραμμοσκεπή.
  • Επιλέξτε το κουτάκι "Also optimize azimuth" αν δεν ξέρετε τον προσανατολισμό των πάνελ. Αλλιώς γράψτε τον προσανατολισμό της εγκατάστασης σε μοίρες από -180 έως 180 (0 αντιστοιχεί στον Νότο, -90 αντιστοιχεί στην Ανατολή και 90 αντιστοιχεί στη Δύση).
  • Πατήστε το πλήκτρο "Calculate" και στο παράθυρο που θα ανοίξει, διαβάστε το πρώτο νούμερο στη γραμμή "Total for year".Αυτό αποτελεί την εκτιμώμενη παραγωγή σε kWh που θα έχει ένα kw φωτοβολταϊκών στην περιοχή σας για ένα έτος.
  • Για μια πλήρη μελέτη, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.